گردش در سایت


سازمان شما به چه نرم افزاری نیاز دارد؟

اگر احساس می کنید نیازمندیهای نرم‌افزاری سازمان شما فراتر از توان گروههای عادی تولید نرم افزار است، اگر برای بومی سازی نرم افزارها و سخت افزارهای کمیاب خود به مشکل برخورده اید، یا تصور می کنید تولید نرم افزارهای مورد نیازتان منوط به بررسی علمی و تخصصی روشهای سازمان شماست نیازهای خود را با ما در میان بگذارید.

  • مجموعه نرم افزارهای کنتورخوانی گاز کارا

    مجموعه نرم افزارهای کنتورخوانی گاز کارا

    یک مجموعه کامل شامل نرم افزارهای مورد نیاز برای تهیه برچسب بارکدی، مدیریت کنتورخوانی و نرم افزارهای لازم برای دستگاههای قابل حمل جمع آوری اطلاعات که در نوع خود کاملترین مجموعه عرضه شده برای مدیریت مکانیزه فرایند جمع‌آوری اطلاعات کنتورهای گاز به شمار می رود. ادامه ...

  • سیستم امور مشترکین شرکتهای گاز استانی کارا

    سیستم امور مشترکین شرکتهای گاز استانی کارا

    مجموعه ای کاملا تحت ویندوز که با استفاده از آن نواحی گازرسانی می توانند در یک محیط نرم افزاری اقدام به معرفی و تغییر مشخصات مشترک (اطلاعیه و اصلاحیه)، چاپ قبض، صدور المثنی و ثبت وصولی نمایند. ادامه ...