گردش در سایت


با چاپگرهای لیزری چاپ بگیرید

سیستم امور مشترکین شرکتهای گاز استانی کارا به شرکتهای گاز این امکان می دهد که قبوض اصلی و المثنی و گزارشهای مورد نیاز را به طور کامل با جدیدترین و سریع ترین چاپگرهای لیزری چاپ بگیرند.

سیستم امور مشترکین شرکتهای گاز استانی کارا

سیستم امور مشترکین شرکتهای گاز استانی کارا مجموعه ای کاملا تحت ویندوز است که با استفاده از آن نواحی گازرسانی می توانند در یک محیط نرم افزاری اقدام به معرفی و تغییر مشخصات مشترک (اطلاعیه و اصلاحیه)، چاپ قبض، صدور المثنی و ثبت وصولی نمایند.

این سیستم با تکیه بر پایگاه داده های مایکروسافت اس.کیو.ال سرور امکان ذخیره داده ها را به صورت مجتمع و به اشتراک گذاری آن را در شبکه درون سازمانی فراهم می آورد.

نصب آسان، محیط کاربری آشنا و منطبق با آنچه کاربران در سیستمهای قدیمی مشاهده می کردند و پشتیبانی شرکت فنی و مهندسی فن آوران داده افزار کارا از دیگر ویژگیهاییست که انتخاب آن را برای شرکتهای گاز استانی امری ناگزیر می نمایاند.

امید است به زودی اطلاعات جامعتری درباره این نرم افزار از طریق این سایت در اختیار شرکتهای گاز استانی قرار گیرد.